Stroman - tuotteet ja palvelut

Olemme monipuolinen yhteistyökumppani ja järjestelmätoimittaja suunnittelusta protosarjojen valmistamiseen ja jatkokehitykseen saakka.

Järjestelmätoimitukset

Tarjoamme asiakkaillemme suunnittelua, protoasennusta ja sopimusalihankintaa.

Johdinsarjat

Johdinsarjavalmistuksessa teemme myös yksittäisiä kappaleita, mikä nopeuttaa tuotekehitystä.
Nykyaikainen laitekanta ja tuotannonohjaus mahdollistaa korkean laadun ja nopean toimitusajan

Sähkökeskukset

Valmistamme DC -ja 400 - 1000 V AC -sähkökeskukset työkoneisiin, osajär­jestelmiin ja teollisuuslaitoksiin.
Sähkökeskuksien testauksesta saadaan asiakkaalle monipuolinen raportti.

Suunnittelu

Tarjoamme asiakkaalle piirikaavio-, johdinsarja- ja layout- suunnittelua.
Ensimmäisiin toimituksiin tarjoamme myös asennus­suunnittelua varmis­tamaan tuotteidemme sopivuuden ja helpon asennuksen.
Käytössämme on mm. Autocad ja Vertex-ohjelmistot.